ועדות והנהלות בר"י
כל הוועדות-הנהלות-צוותים-פורומים ברמת יוחנן אוגוסט 2011
בתרשים שכאן, כל הוועדות מחולקות ל - 12 נושאים מרכזיים ע"פ סדר ה - א' ב'


סה"כ 75 וועדות / הנהלות / פורומים / צוותים
סה"כ 144 חברי רמת יוחנן הפעילים בוועדות השונות (מתוך 445 חברי וועדות/הנהלות)
בתחומי החברה פעילים 279 חברים.   בתחומי הכלכלה פעילים 165 חברים


העתקת קישור