אוכלוסיית רמת יוחנן

אוכלוסיית רמת יוחנן בשנת 2011 - שנת ה-80 לרמה (נכון לאוקטובר)

סטטוס

סטטוס משנה

גברים

נשים

מחוץ למקום

סה"כ

ילדים

 

 

 

 

 

גיל רך

 

 

 

 

בי"ס יסודי

 

 

 

 

חט"ב ותיכון

 

 

 

 

סה"כ ילדים

 

112

91

14

217

 

 

 

 

 

 

מסלול צעירים מסיום יב' עד גיל 30

 

 

 

 

 

שנת שירות

5

4

0

9

צבא

17

7

1

25

צעירים שאינם חברים או מועמדים

30

18

43

91

צעירים מועמדים

0

1

0

1

צעירים חברים

5

12

2

19

סה"כ צעירים

 

52

38

46

136

 

 

 

 

 

 

חברים ומועמדים מגיל 31

 

 

 

 

 

מועמדים מגיל 31

4

4

0

8

חברים בגיל 31 - 45

60

54

14

128

חברים בגיל 46 - 55

32

34

1

67

חברים בגיל 56 - 65

37

43

1

81

חברים בגיל 66 - 75

27

20

2

49

חברים בגיל 75  +

17

28

 

45

סה"כ חברים ומועמדים מגיל 31

 

177

183

18

378

סה"כ חברים

 

 

 

 

389

 

 

 

 

 

 

חיילים מאומצים

1

1

0

2

תושבים נלווים לצעירים עד גיל 30

5

5

0

10

תושבים נלווים לחברים מגיל 31

6

13

0

19

תושבים מעל גיל צבא

27

21

0

48

תושבים עד גיל צבא (כולל)

6

2

0

8

תושבים הורי חברים

1

1

0

2

אולפן

20

20

0

40

בית אבות (לא כולל חברים והורים)

1

14

0

15

סה"כ תושבים

67

77

0

144

 

 

 

 

 

סה"כ אוכלוסיה

408

389

78

875

 

 

 

 

 

קבוצת ש"ש

10

0

 

קרוואנים

30

0

 

סה"כ נוספים

 

 

 

40

 

 

 

 

 

סה"כ אוכלוסיה "רבתי"

915התפלגות אוכלוסיית החברים מגיל 31 לפי גילהתפלגות אוכלוסיית רמת יוחנן לפי קבוצות גיל וסטטוס

העתקת קישור