כביש חדש לרמת יוחנן - גירסת 1938
לאחרונה התבשרנו על סלילת הכביש החדש לקיבוצים לו ציפינו הרבה שנים וסבלנו מחסרונו. מירי פיינשטיין מזכירה לנו מהארכיון, שאין חדש תחת השמש, ועד כמה הכל יחסי.  לסיפור המלא על הכביש החדש 2012 - הקליקו כאן....

מצאנו ידיעה מעיתון "דבר" מהתאריך של ה -  7 בפברואר 1938, והדברים מדברים בעד עצמם....


 
 ואז גם מצאנו מכתב, שהראה מהיכן הכל החל. מועצה אזורית עוד לא הייתה, גם מדינה לא, אך יוזמה ותחבולה היו בשפע, ועושים מניפולציות ומפעילים לחץ בתקשורת.   לפני הכתבה נישלח  על ידי הנהלת הקיבוץ מכתב, שכנראה לא זכה לתגובה. ואז מפעילים את "התיקשורת". הכתבה כנראה עזרה...
והנה המכתב המושקע מהנהלת הקיבוץ לחבירים במוסדות:

 
 
ולמכתב צורפה גם מפה מדהימה. שימו לב לתוואי הכביש המוצע (בקו אדום) שעובר על תוואי דרך העפר הישנה הצמודה לאושה:

 כחודש אחר הכתבה יוצא מהמוסדות התשובה השלילית חתומה על ידי החבר בר-כוכבא מאיירוביץ', ששולח את החברים למצוא ישועה אצל החבר הרצפלד. אך לבסוף גם נסלל הכביש כפי שכולנו יודעים. (מסתבר שאותו בר כוכבא מאיירובי'ץ הוא לא אחר מאשר סבא של עדי מאיירובי'ץ שלנו שלימים נקלט ברמת יוחנן בזכות איילת)
 
 
 וכאן לסיום דוגמית של הרכב הממונע ששימש את החברים בנסיעותיהם ברחבי הארץ:
 

איתור והכנת החומרים לאתר: מירי פיינשטיין - ארכיון רמת יוחנן

העתקת קישור