תאריכים מכוננים בתולדות רמת יוחנן


ההיסטוריה של רמת יוחנן לפי עשורים - (נכתב ע"י איתן שטייף)


העשור הראשון – שנות העלייה לקרקע וההיאחזות בה. "שנות הטרנספר וקליטת מייסדי בית אלפא


העשור השני – שנות מלחמת העולם השנייה והשחרור.


העשור השלישי – עשור ראשון  במדינת ישראל – משימות לאומיות והתבססות מישקית.


העשור הרביעי – מוקם פלר"ם. מלחמת ששת הימים.


העשור החמישי – מלחמת יום כיפור. פלר"ם מתחיל להרוויח בשעה טובה. עוברים ללינה משפחתית.


העשור השישי – מלחמת לבנון, המשבר הגדול של התנועה הקיבוצית. האינתיפאדה הראשונה. 


העשור השביעי – שנים של ביסוס כלכלי, הסכם אוסלו, רצח רבין, קריסת תהליך השלום ופריצת האינתיפאדה השנייה.   


העשור השמיני - המשך התבססות כלכלית וחברתית על רקע דיון ומחלוקת על אופי הקיבוץ בעתיד במנעד שבין שיתוף להפרטה
בנייה ראשונה ברמת יוחנן - 1932
מבמב

 

תאריכים מכוננים בתולדות רמת יוחנן

__________________________________________

 

1931

יום שמחת תורה, כ"ב בתשרי תרצ"ב, ה – 2 באוקטובר 1931 נחשב כיום  העלייה לקרקע  של ראשוני רמת יוחנן.  הקבוצה המייסדת כללה גרעין ארץ ישראלי שנקרא קב' הצפון, והחל את גיבושו כבר ב 1924. הם נדדו במספר תחנות, והאחרונה שבהן הייתה בגניגר, שם  הכשירו עצמם להתיישבות. בגניגר  הצטרפה אליהם קבוצה של צעירים חלוצים שעלתה מארה"ב. להלן כמה תאריכים מעצבים בהתפתחות הקיבוץ:

1932 – הצליח הקידוח בבאר שמתחת לשמיר – מבטיח אספקה סדירה של מים טובים לשתייה ולחקלאות, תנאי הכרחי להקמת וביסוס ישוב הקבע.


1934

מגיעה קבוצת פלנטה, הכשרה של בוגרי השומר הצעיר בפולין. ברכה גדולה למשק, רעה גדולה וסכנת פילוג על רקע חברתי פוליטי.


1940

הפילוג והטרנספר עם בית אלפא. 100 ממייסדי בית אלפא שעלו שם להתיישבות ב 1922 באים לרמת יוחנן, כ – 70 אנשי קבוצת פלנטה עוברים לבית אלפא. תנופה משקית וחברתית גדולה לרמת יוחנן. אנשי בית אלפא משתלבים בהובלת הקיבוץ בכל התחומים.


1948

הקרב על רמת יוחנן, מבחן שהקיבוץ עובר בהצלחה ועם מספר הרוגים מקרב חברי הקיבוץ ותושביו. בשלב מסוים של המערכה גם פונו הנשים והילדים. מקור לגאווה ולחישול.


1956

השלמת בניית חדר האוכל המחודש במקום זה שנשרף, השלמת עיקר המהלך של בניית שיכון וותיקים למייסדים. תחושה של קבע והתבססות.


1963

הקמת מפעל הפלסטיק פלר"ם. צעד משמעותי ראשון ליצירת מקור פרנסה תעשייתי בנוסף לחקלאות. יעברו עוד  כ 15 שנה עד שהמפעל יגיע לרווחיות, ויהפוך מאז למנוע הצמיחה והעוצמה הכלכלית של רמת יוחנן. תוצר של חזון, כישרון וחריצות של אנשים רבים, משולב גם אולי במידה טובה  של מזל שמקרין עלינו מטובו עד היום.


1967 - 1973

מלחמת ששת הימים, ההתשה ויום כיפור. קוברים בנים שנפלו. עוברים ויוצאים מחוזקים. ב 1973 בעת המלחמה נחנך האגף החדש והמורחב של חדר האוכל. יצירת אומנות מופלאה של לוזר (אלעזר הלבני) במעטפת האגף החדש, מתחילים מסורת חדשה של קבלות שבת שהופכות להיות עוגן מרכזי בקהילה של חוסן ושייכות.


1980

החלטה על מעבר מלינה משותפת ללינה משפחתית.


1985

המפולת הכלכלית של התנועה הקיבוצית – רמת יוחנן מפגינה חוסן וממוצבת מחוץ למשבר כאחד הקיבוצים החזקים בתנועה הקיבוצית. תוצר של מנהיגות כלכלית אחראית ונבונה.


2010

רמת יוחנן,קהילה חיונית ומבוססת שמציינת 78 שנה לעלייתה על הקרקע. לקראת סגירת תב"ע חדשה שמציבה אופק אופטימי להמשיך צמיחה והתבססות.

 

העתקת קישור