תאריכים - העשור השלישי

העשור השלישי של רמת יוחנן 1951- 1960

__________________________________________


הפילוג הגדול בתנועה הקיבוצית הביא לרמת יוחנן בשנת 1952 קבוצה של 16 חברים וחברות מקיבוץ "שפיים" יחד עם 20 ילדים ,
קבוצה שהשתלבה במהלך השנים במארג האנושי של רמת יוחנן.

כחלק מהשתתפות הקיבוץ במאמץ הלאומי החברתי נקלטה ברמת יוחנן קבוצת נערים ונערות מיוצאי העלייה הגדולה, ושם ניתן לה –"ניות ברמה". כמה מחזורים עברו במסגרת זו, ורבים מתלמידיה נשארו במסגרת הקיבוצית והתקבלו לחברות בקיבוץ בבוא המועד.
זוהי תקופה של התפתחות והתבגרות המשק. הדור השני בקיבוץ מתחיל לשאת בעול הניהול והמנהיגות בענפי המשק –
בשדה, במטע ובענפי החי. פני הקיבוץ משתנים: נבנים מבנים חדשים למגורי חברים, לא עוד "בתי רכבת" אלא בתים משותפים עם מקבצים בני 2-3 דירות, עם חדרי שירותים. אט-אט נעלמים הצריפים והאוהלים מנופו של הקיבוץ.
בשנת 1950 נחנכת בריכת השחייה (שתעבור בעתיד עוד שיפוצים רבים).
בשנת 1958 מוקם אסם התבואות שעודו ניצב במרכז הקיבוץ עד היום (ללא שימוש).

המשק החקלאי של רמת יוחנן מתרחב, ומתקיימים ענפים רבים זה לצד זה – מכרמי ענבים למטעי אבוקדו ונשירים לצד פרדס הדרים, רפת חלב לצד עדר בשר ועדר צאן גדול, פלחה, מספוא, פרחים ומדגה (בבריכות דגים) ועוד. אחדים מאלו יצמחו וישגשגו, ואחרים ייעלמו מן התמונה בשנים הבאות, כמו גן הירק שחוסל כבר בשנת 1956.
בשנים אלו בהמות העבודה הן עדיין המכונות החשובות, למעט הטרקטורים המשמשים בעיבודי הפלחה. קציר הירק במספוא, הובלת פרי במטעים והובלת העובדים לשדה – עדיין נעשים באמצעות הבהמות – פרדות וסוסים בעלי שם ותואר, שרק בסוף העשור ילכו וייעלמו אט אט מן הנוף.

אחד האירועים החשובים – שריפת צריף חדר האוכל והמטבח, אירוע שהביא בעקבותיו מבחן לפעילות המשותפת: יותר משנה בישל המטבח מזון באתר אחד – והמזון הוסע לאתר אחר בו התקיימה האכילה (במחסן "הזרע"), עד לשיקום ובניית חדר האוכל "החדש".

לקראת סוף העשור כוללת רשימת חברי רמת יוחנן רבים מבני הדור השני, בגילאים שבין 20 ועד לגילאי 35-40 (ראשוני הבנים). בעשורים הבאים יהוו בני הקיבוץ חלק גדל והולך באוכלוסיית הקיבוץ ובמסגרת הנושאת את אחריותו על גבה.
בשנים אלו כבר יוצאים ראשוני הבנים ללימודים ממושכים (אקדמיים ואחרים) במסגרת שנדרשת כדי לקיים ולנהל את צורכי הקיבוץ, ת
ופעה שתתרחב ותאפשר לקיחת אחריות על ההתפתחות שהזמן מביא עימו .


=====================================================================


העשור הראשון – שנות העלייה לקרקע וההיאחזות בה. "שנות הטרנספר" וקליטת מייסדי בית אלפא 

העשור השני – שנות מלחמת העולם השנייה והשחרור.

העשור השלישי – עשור ראשון  במדינת ישראל – משימות לאומיות והתבססות מישקית

העשור הרביעי – מוקם פלר"ם. מלחמת ששת הימים.

העשור החמישי – מלחמת יום כיפור. פלר"ם מתחיל להרוויח בשעה טובה. עוברים ללינה משפחתית.

העשור השישי – מלחמת לבנון, המשבר הגדול של התנועה הקיבוצית. האינתיפאדה הראשונה. 

העשור השביעי – שנים של ביסוס כלכלי, הסכם אוסלו, רצח רבין, קריסת תהליך השלום ופריצת האינתיפאדה השנייה.   

העשור השמיני - המשך התבססות כלכלית וחברתית על רקע דיון ומחלוקת על אופי הקיבוץ בעתיד במנעד שבין שיתוף להפרטה.


חדר האוכל "החדש" שהוקם לאחר השריפת קודמו. תמונה מהאסם בסוף שנות ה - 50


בונים בריכת שחיה בתחילת שנות ה-50 - חממה לשחיינים אלופים


     
     העשור הראשון
     העשור השני
     העשור השלישי
     העשור הרביעי
     העשור החמישי
     העשור השישי
     העשור השביעי
     העשור השמיני
העתקת קישור