גיליון טבע וארץ 1964 - מאמרי חובה מכוננים על תולדות האזור שלנו
גיליון טבע וארץ 1964 - גיליון מיוחד שעסק באגן נחל ציפורי וסביבתו.
בגיליון מאמרי חובה מכוננים על תולדות האזור שלנו. 

שלושת המאמרים העיקריים: העתקת קישור