העלייה מצפון אפריקה להושא או המוגרבים באים

מובאים כאן שני מאמרים - בשניהם גרסאות שונות להגירת המוגרבים. לאור הצלבת נתונים - אני מאמץ את עמדת המאמר שך קתדרה על עליית תושבי הושא לקרקע ב 1892.
מאיר יפהמאמר על המוגרבים בצמח - ועל מועד הקמת הושא
העתקת קישור