תפעול קבצי GOOGLE EARTH עם סיומת KMZ / KML
הוראות תפעול קבצי GOOGLE EARTH עם סיומת KMZ / KML 
חיוני לתפעול קבצי המפות ותצלומי האוויר שבאתר

א. התקנת תכנת GOOGLE EARTH במחשבך ותפעולה.

1. וודא שבמחשב שלך מותקנת תוכנת  GOOGLE EARTH. במידה ואינה מותקנת התקן אותה. תהליך מהיר שלוקח דקות ספורות בלבד. לחץ כאן לאתר הורדת התכנה. לאחר הלחיצה על הקישור, יופיע מסך להסכמה על התנאים - אשר ואז יתבצע תהליך הורדת קובץ התקנה למחשבך. הפעל אותו והשלם ההתקנה.


ב. לפתיחת קובץ KMZ.

1. לחץ על הקישור להורדת הקובץ.  יפתח לך החלון הבא  ביישום של GOOGLEMAPS. (קובץ זה לא מותאם ליישום של ה MAPS ולכן לא ניראה אותו כשכבה על מפת הבסיס) :

א. החץ הכחול מראה את שם הקובץ שהורדנו.

ב. החץ האדום מצביע על חץ שחור קטן. נלחץ על החץ השחור ואז תתבצע פעולת הורדת הקובץ למחשב שלנו.


במיקרים מסויימים יפתח מסך עם ההודעה שאין תצוגה מקדימה זמינה וגם במקרה זה בחר הורד או את החץ הקטן מימיןלאחר לחיצה על פקודת ההורד או חץ ההורדה תופיע ההודעה שכאן בחר תמיד "הורד בכל זאת"
את הקובץ נזהה בפינה הימנית התחתונה של המסך או/ו בספריית ההורדות  שלנו.
נפתח את הקובץ על יד לחיצה כפולה עליו. 
את השכבה שהולבשה על מפת היסוד ניתן לנהל באמצעות תפריט השכבות בגוגל ארץ שממוקם בצד ימין.
לאחר הורדת הקובץ למחשב שלך ניתן לפתוח  את הקובץ גם ישירות מתוכנת גוגל ארץ.

1. יש לפתוח את היישום. לבחור בתפריט העליון בצד ימין ב"קובץ". בתפריט המשנה יש לבחור פתיחה. הלחיצה תביא להלבשת השכבה במקומה בגוגל ארץ. את השכבה יש לנהל בתפריט הצד בצד ימין. V מעלים או מציג את השכבה.
+ ו - , פותחים וסוגרים ספריות מישנה.

יש לשים לב לשמירת הקבצים והעברתם ממיקום זמני ל"מקומות שלי". 
לא חייבים לשמור. תמיד ניתן לחזור ולפתוח את הקבצים בהליך שהוצג כאן, או בהקלקה ישירה על הקובץ בסייר הקבצים.העתקת קישור