ניסיון
בלץסדזהבמזסהנ XZS>

תץ.דזצגץתAZSמב שד

http://kry-his.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=851266_ramat_yohanan&dbid=pages&act=edit

העתקת קישור