אז כמה מילימטר ירדו היום? תשע"ז   לדף הבית הזמני לאתר "היסטוריון הכפר" של מאיר יפה


פינת הגשם המקומית שלנו - "שלולית הכפר" - 
מוקדשת למורשתו וזכרו של יעקב יניב ז"ל (ינובסקי), שמדד את הגשם ברמת יוחנן החל מ 1932 במשך כ - 60 שנה. ויעקב העביר את המדידה לדדי יניב בנו, שהעביר ליואב אופק  שיבדלו לחיים ארוכים, ולעוד הרבה שנים גשומות שעושים במלאכה ומודדים כל טיפה. סופרים מילימטרים שבדרך מופלאה משפיעות מאוד על מפלס מצב רוחנו האישי והקהילתי....... שתהייה לנו שנה גשומה וכינרת מלאה....
אנחנו מביאים כאן שתי מדידות מקומיות (וכל המרבה הרי זה משובח) שהמרחק ביניהן כ - 500 מטר . המדידות מתבצעות בסביבות 07:00 בבוקר ומתחייבים לעדכון באתר בזמן אמת ולא יאוחר מצוהרי אותו היום:
1. המדידה הצפונית של דדי באזור בית הקברות.
2. המדידה הדרומית של יואב אופק באזור בית גד"ש שליד תחנת הדלק.
ההבדלים בין תוצאות המדידות השונות ניתנות להסבר מהסיבות הבאות: 1. מרחק במיקום בין הנקודות; 2. שעת מדידה שונה במהלך היממה. 3. הבדלים קלים במכשור ובטכניקת המדידה. 


מרץ - חורף תשע"ז  2016-17

יום

 

מ"מ מדידת דדי

מ"מ מדידת יואב

מ

הערות

מצטבר 2016-17 תשע"ז

1

ד

 

 

 

 

 

מדידת דדי

מדידת יואב

מדידת יוסי

ימי גשם 

2

ה

 

 

 

 

ספטמבר

3

ו

 7

 

 

אוקטובר

4.5

 1

4

שבת

 

 

 

 

נובמבר

6

 8

 

 2

5

א

 

 

 

 

דצמבר

271

 291

 

 15

6

ב

 

 

 

 

ינואר

 88

74 

 

 8

7

ג

 

 

 

 

פברואר

52

 58

 

 5

8

ד

 

 

 

 

מרץ

24 

 24

 

 4

9

ה

 

 

 

 

אפריל

 

 

 

 

10

ו

 

 

 

 

מאי

 

 

 

 

11

שבת

 

 

 

 

ס"ה

441

460

 35

12

א

 10

 10

 

 

נתוני קצה מחודש מרץמשנים קודמות

13

ב

 

 

שנה

 

מ"מ

ימי גשם

 

14

ג

 5

 

 

  

  מקסימום

 

15

ד

 

 

 

 

 מינימום

 

16

ה

 

 

 

 

מתחילת השנה לסוף  מרץ בשנים קודמות

17

ו

 

 

 

 

 

 

תשס"ז

 

 

18

שבת

 

 

 

 

 

 

תשס"ח

 

 

19

א

 

 

 

 

 

 

תשס"ט

 

 

20

ב

 

 

 

 

 

 

תשס"ע

 

 

21

ג

 

 

 

 

 

 

תשע"א

 

 

22

ד

 

 

 

 

 

 

תשע"ב

 

 

23

ה

 

 

 

 

 

 

תשע"ג 

 

 

24

ו

 

 

 

 

 

 

תשע"ד

 

 

25

שבת

 

 

 

 

 

תשע"ה

 

 

26

א

 

 

 

 

 

 

תשע"ו

 

 

27

ב

 

 

 

 

ממו' מרץבעשור האחרון

 

 

28

ג

 

 

 

 

 ממו' מרץבעשור הלפני אחרון

 

 

29

ד

 

 

 

 

  ממוצע מרץ מצטבר מ-1932 

 

 

30

ה

 

 

 

 

 

 

 

21

ו

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

מ"מ

24

24

 

מרץ

 

 

 

סה"כ

ימי גשם

4

 

מרץ

 

 

 

פברואר - חורף תשע"ז  2016-17

יום

 

מ"מ מדידת דדי

מ"מ מדידת יואב

מ

הערות

מצטבר 2016-17 תשע"ז

1

ד

 

 

 

 

 

מדידת דדי

מדידת יואב

מדידת יוסי

ימי גשם 

2

ה

 

 

 

 

ספטמבר

3

ו

 

 

 

 

אוקטובר

4.5

 1

4

שבת

 

 

 

 

נובמבר

6

 8

 

 2

5

א

 

 

 

 

דצמבר

271

 291

 

 15

6

ב

 

 

 

 

ינואר

 88

74 

 

 8

7

ג

 

 

 

 

פברואר

52

 58

 

 5

8

ד

 

 

 

 

מרץ

 

 

 

 

9

ה

 

 

 

 

אפריל

 

 

 

 

10

ו

 

 

 

 

מאי

 

 

 

 

11

שבת

 21

26 

 

 

ס"ה

417

436

 31

12

א

 3

 3

 

 

נתוני קצה מחודש פברוארמשנים קודמות

13

ב

 14

 6.5

 

 

שנה

 

מ"מ

ימי גשם

 

14

ג

 6

 14

 

 

  

  מקסימום

 

15

ד

 8

 

 

 מינימום

 

16

ה

 

 

 

 

מתחילת השנה לסוף  פברואר בשנים קודמות

17

ו

 

 

 

 

 

 

תשס"ז

 

 

18

שבת

 

 

 

 

 

 

תשס"ח

 

 

19

א

 

 

 

 

 

 

תשס"ט

 

 

20

ב

 

 

 

 

 

 

תשס"ע

 

 

21

ג

 

 

 

 

 

 

תשע"א

 

 

22

ד

 

 

 

 

 

 

תשע"ב

 

 

23

ה

 

 

 

 

 

 

תשע"ג 

 

 

24

ו

 

 

 

 

 

 

תשע"ד

 

 

25

שבת

 

 

 

 

 

תשע"ה

 

 

26

א

 

 

 

 

 

 

תשע"ו

 

 

27

ב

 

 

 

 

ממו' פברוארבעשור האחרון

 

 

28

ג

 

 

 

 

 ממו' פברוארבעשור הלפני אחרון

 

  

 

 

 

  ממוצע פברואר מצטבר מ-1932 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

סה"כ

מ"מ

52 58

 

פברואר

 

 

 

סה"כ

ימי גשם

5

 5

 

פברואר

 

 

 
 

ינואר - חורף תשע"ז  2016-17

יום

 

מ"מ מדידת דדי

מ"מ מדידת יואב

מ

הערות

מצטבר 2016-17 תשע"ז

1

א

 1.5

 

 

 

מדידת דדי

מדידת יואב

מדידת יוסי

ימי גשם 

2

ב

3

 4

 

 

ספטמבר

3

ג

 9

 6

 

 

אוקטובר


4.5

 1

4

ד

 

 4

 

 

נובמבר

6

 8

 

 2

5

ה

 

 

 

 

דצמבר

271

 291

 

 15

6

ו

 

 

 

 

ינואר

 88

74 

 

 8

7

שבת

 

 

 

 

פברואר

 

 

 

 

8

א

 

 1

 

 

מרץ

 

 

 

 

9

ב

16 

 19

 

 

אפריל

 

 

 

 

10

ג

 3

 2.5

 

 

מאי

 

 

 

 

11

ד

 

 

 

 

ס"ה

366

378

 26

12

ה

 

 

 

 

נתוני קצה מחודש ינוארמשנים קודמות

13

ו

 

 

 

שנה

 

מ"מ

ימי גשם

 

14

שבת

 3

 15

 

 

  תשנ"ב 1991/2

  מקסימום

330

19

 

15

א

 

 

 

 

תשנ"ד 1993/4

 מינימום

12

1

 

16

ב

 

 

 

מתחילת השנה לסוף  ינוארבשנים קודמות

17

ג

 

 

 

 

 

 

תשס"ו 

 

 

18

ד

 

 

 

 

 

 

תשס"ז

 

 

19

ה

 

 

 

 

 

 

תשס"ח

 

 

20

ו

 

 

 

 

 

 

תשס"ט

 

 

21

שבת

 

 

 

 

 

תשס"ע

 

 

22

א

 

 

 

 

 

 

תשע"א

 

 

23

ב

 

 

 

 

 

 

תשע"ב

 

 

24

ג

 

 

 

 

 

 

תשע"ג 

 

 

25

ד

 

 

 

 

 

תשע"ד

 

 

26

ה

18 

 

 

 

 

תשע"ה

 

 

27

ו

 

 

 

ממו' ינוארבעשור האחרון

 

 

28

שבת

 2

 

 

 

 ממו' ינוארבעשור הלפני אחרון

 

 

29

א

 18

 

 

 

  ממוצע ינואר מצטבר מ-1932 

 

 

30

ב

 

 

 

 

 

 

31

ג

 8

 

 

 

 

 

 

סה"כ

מ"מ

88

74 

 

ינואר

 

 

 

סה"כ

ימי גשם

14

 10

 

ינואר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1

דצמבר - חורף תשע"ז  2016-17

יום

 

מ"מ מדידת דדי

מ"מ מדידת יואב

מ

הערות

מצטבר 2016-17 תשע"ז

1

ה

 70

80 

 

 

 

מדידת דדי

מדידת יואב

מדידת יוסי

ימי גשם 

2

ו

10

 3

 

 

ספטמבר

3

שבת

 

 

 

 

אוקטובר

 

 

4

א

 

 

 

 

נובמבר

6

 

 

 1

5

ב

 

 

 

 

דצמבר

271

 268

 

 13

6

ג

 

 

 

 

ינואר

 

 

 

 

7

ד

 

 

 

 

פברואר

 

 

 

 

8

ה

 

 

 

 

מרץ

 

 

 

 

9

ו

 

 

 

 

אפריל

 

 

 

 

10

שבת

 

 

 

 

מאי

 

 

 

 

11

א

 

 

 

 

ס"ה

277

268 

 14

12

ב

 

 39

 

 

נתוני קצה מחודש דצמבר משנים קודמות

13

ג

70

 66.2

 

 

שנה

 

מ"מ

ימי גשם

 

14

ד

34

 9.5

 

 

  תשנ"ב 1991/2

  מקסימום

330

19

 

15

ה

3

 0.3

 

 

תשנ"ד 1993/4

 מינימום

12

1

 

16

ו

6

 6

 

 

מתחילת השנה לסוף  דצמבר בשנים קודמות

17

שבת

 

 33

 

 

 

 

תשס"ו 

 

 

18

א

 1.5