אז כמה מילימטר ירדו היום? חורף 2014 מפורט
Adiv style="text-align: right;">

פינת הגשם המקומית שלנו - "שלולית הכפר" - מוקדשת למורשתו וזכרו של יעקב יניב ז"ל (ינובסקי), שמדד את הגשם ברמת יוחנן החל מ 1932 במשך כ - 60 שנה. ויעקב העביר את המדידה לדדי יניב בנו, שהעביר ליואב אופק  שיבדלו לחיים ארוכים, ולעוד הרבה שנים גשומות שעושים במלאכה ומודדים כל טיפה. סופרים מילימטרים שבדרך מופלאה משפיעות מאוד על מפלס מצב רוחנו האישי והקהילתי....... שתהייה לנו שנה גשומה וכינרת מלאה....
אנחנו מביאים כאן כבר שלוש מדידות מקומיות (וכל המרבה הרי זה משובח) שהמרחק ביניהן כ - 500 מטר . המדידות מתבצעות בסביבות 07:00 בבוקר ומתחייבים לעדכון באתר בזמן אמת ולא יאוחר מצוהרי אותו היום:
1. המדידה הצפונית של דדי באזור בית הקברות.
2. המדידה הדרומית של יואב אופק באזור בית גד"ש שליד תחנת הדלק.
3. המדידה של יוסי, גם היא בשכונה הצפונית.
ההבדלים בין תוצאות המדידות השונות ניתנות להסבר מהסיבות הבאות: 1. מרחק במיקום בין הנקודות; 2. שעת מדידה שונה במהלך היממה. 3. הבדלים קלים במכשור ובטכניקת המדידה. 

אפריל - חורף תשע"ה  2014-16

יום

 

מ"מ מדידת דדי

מ"מ מדידת יואב

מ"מ מדידת יוסי

הערות

מצטבר 2014-15 תשע"ה

1

ד

 

 

 

 

 

מדידת דדי

מדידת יואב

מדידת יוסי

 

2

ה

 

 

 

 

ספטמבר

3

ו

 

 

 

 

אוקטובר

51 

51

 

4

ש

 

 

 

 

נובמבר

129.5 

129.5

 

8

5

א

 

 

 

 

דצמבר

56

57.5 

 

4

6

ב

 

 

 

 

ינואר

185

198

 

11

7

ג

 

 

 

 

פברואר

115

126

115

13

8

ד

 

 

 

 

מרץ

 24

 19

 23

 5

9

ה

 

 

 

 

אפריל

 60

 59

 55

 4

10

ו

 20

20

 17

 

מאי

 

 

 

 

11

ש

23 

 26

 22

 

ס"ה

621.5

640

 615

47

12

א

 14

 13

 12

 

נתוני קצה מחודש אפריל משנים קודמות

13

ב

 

 

 

שנה

 

מ"מ

ימי גשם

 

14

ג

 

 

 

 

 תשס"ג/2003

  מקסימום

 

 

 

15

ד

 

 

 

 

תשכ"ב/1962

 מינימום

 

 

 

16

ה

 

 

 

 

מתחילת השנה לסוף אפריל בשנים קודמות

17

ו

 

 

 

 

 

 

תשס"ה 

 

 

18

ש

 

 

 

 

 

 

תשס"ו

 

 

19

א

 

 

 

 

 

 

תשס"ז

 

 

20

ב

 

 

 

 

 

 

תשס"ח

 

 

21

ג

 

 

 

 

 

 

תשס"ט

 

 

22

ד

 

 

 

 

 

 

תשס"ע

 

 

23

ה

 טרם

 

 

 

תשע"א

 

 

24

ו

 

 

 

 

 

 

תשע"ב 

 

 

25

ש

 

 

 

 

 

 

תשע"ג

 

 

26

א

 

 

 

 

 

 

תשע"ד

 

 

27

ב

 

 

 

 

ממו' אפריל בעשור האחרון

 

28

ג

 

 

 

 

 אחרון  ממו' אפריל בעשור הלפני

 

 

29

ד

 

 

 

 

  ממוצע אפריל מצטבר מ-1932 

 

 

30

ה

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

מ"מ

60

59

55

 אפריל

ימי

גשם

3

3

 אפריל

222222222222222

מרץ - חורף תשע"ה  2014-16

יום

 

מ"מ מדידת דדי

מ"מ מדידת יואב

מ"מ מדידת יוסי

הערות

מצטבר 2014-15 תשע"ה

1

א

 

 

 

 

 

מדידת דדי

מדידת יואב

מדידת יוסי

 

2

ב

 

 

 

 

ספטמבר

3

ג

 

 

 

 

אוקטובר

51 

51

 

4

ד

2

2

 2

 

נובמבר

129.5 

129.5

 

8

5

ה

 

 

 

 

דצמבר

56

57.5 

 

4

6

ו

 

 

 

 

ינואר

185

198

 

11

7

ש

 

 

 

 

פברואר

115

126

115

13

8

א

 

 

 

 

מרץ

 24

 19

 23

 5

9

ב

 

 

 

 

אפריל

 

 

 

 

10

ג

 

 

 

 

מאי

 

 

 

 

11

ד

 6

 

ס"ה

561.5

581

 553

45

12

ה

 1

 

 2

 

נתוני קצה מחודש מרץ משנים קודמות

13

ו


 

 

 

שנה

 

מ"מ

ימי גשם

 

14

ש

 

 

 

 

 תשס"ג/2003

  מקסימום

15912

 

15

א

 

 

 

 

תשכ"ב/1962

 מינימום

11

 

16

ב

 

 

 

 

מתחילת השנה לסוף מרץ בשנים קודמות

17

ג

 

 

 

 

 

 

תשס"ה 

469

 

18

ד

 

 

 

 

 

 

תשס"ו

468

 

19

ה

 

 

 

 

 

 

תשס"ז

457.5

 

20

ו

 

 

 

 

 

 

תשס"ח

331

 

21

ש

 4

 4

 

 

 

תשס"ט

525

 

22

א

 

 

 

תשס"ע

514 

 

23

ב

 

 

 

 

 

 

תשע"א

521

 

24

ג

 

 

 

 

 

תשע"ב 

493 

 

25

ד

 

 

 

 

 

תשע"ג

321

 

26

ה

 

 

 

 

 

 

תשע"ד

254

 

27

ו

 

 

 

 

ממו' מרץ בעשור האחרון

415.4

28

ש

 4

 3

 

 אחרון  ממו' מרץ בעשור הלפני

487.9

 

29

א 

 

 

 

 

  ממוצע מרץ מצטבר מ-1932 

451.2

 

30

ב 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

31

ג 

 9

 טרם

 8

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

מ"מ

 24

 19

 23

 מרץ

ימי

גשם

6

5

6

 מרץ1111
פברואר - חורף תשע"ה  2014-16

יום

 

מ"מ מדידת דדי

מ"מ מדידת יואב

מ"מ מדידת יוסי

הערות

מצטבר 2014-15 תשע"ה

1

א

 

 

 

 

 

מדידת דדי

מדידת יואב

מדידת יוסי

 

2

ב

 

 

 

 

ספטמבר

3

ג

 

 

 

 

אוקטובר

51 

51

 

4

ד

 

 

 

 

נובמבר

129.5 

129.5

 

8

5

ה

 

 

 

 

דצמבר

56

57.5 

 

4

6

ו

 

 

 

 

ינואר

185

198

 

11

7

ש

 

 

 

 

פברואר

115

126

115

13

8

א

 

 

 

 

מרץ

 

 

 

 

9

ב

 

 

 

 

אפריל

 

 

 

 

10

ג

2

2

 2

 אובך מטורף

מאי

 

 

 

 

11

ד

 28 

36

30

 גשם בוץ

ס"ה

538.5

562

 531

37

12

ה

15

13

   14

 

נתוני קצה מחודש פברואר משנים קודמות

13

ו

 23

 24

21

 

שנה

 

מ"מ

ימי גשם

 

14

ש

4 

3

 4

 

 1991

  מקסימום

274

21

 

15

א

 3

 2

 3

 

2014

 מינימום

9

2

 

16

ב

1 

1

 2

 

מתחילת השנה לסוף פברואר בשנים קודמות

17

ג

4 

 4 

3

 

 

 

תשס"ה 

467 

 

18

ד

3 

4

 3

 

 

 

תשס"ו

467 

 

19

ה

11 

15

 12

 

 

 

תשס"ז

451.5 

 

20

ו

17

 18

 13

 

 

 

תשס"ח

325 

 

21

ש

טרם 

 טרם

 1

 

 

 

תשס"ט

515 

 

22

א 

 

 

תשס"ע

 513

 

23

ב

 

 

 

 

 

 

תשע"א

313 

 

24

ג

4 

 4

 4

 

 

 

תשע"ב 

 488

 

25

ד

טרם 

 טרם

 1

 

 

 

תשע"ג

313 

 

26

ה

 

 

 

 

 

 

תשע"ד

250 

 

27

ו

 

 

 

 

ממו' פברואר בעשור האחרון

410 

28

ש

 

 

 

 

 אחרון  ממו' פברואר בעשור הלפני

481  

 

29

 

 

 

 

 

  ממוצע פברואר מצטבר מ-1932 

442 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

מ"מ

115

126

115

 פברואר

ימי

גשם

13

12

14

 פברואר

תקלה נמחקה הטבלה המקורית עם מדידות דדי ויוסי של ינואר ולכן כאן טבלת המדידה של יואב אופק בלבד עד 

תקלה - נמחקה הטבלה המקורית עם מדידות דדי ויוסי של ינואר ולכן כאן טבלת המדידה של יואב אופק בלבד עד

ינו-2015

יום

 

מ"מ

 

 

מצטבר

 

1

ה

4.0

 

חודש

מ"מ

ימי גשם

2

ו

2.5

 

ספטמבר

 

 

3

ש

17.5

 

אוקטובר

51.0

2

4

א

5.0

 

נובמבר

129.5

8

5

ב

 

 

דצמבר

57.5

3

6

ג

55.0

 

ינואר

198.0

11

7

ד

21.0

 

פברואר

 

 

8

ה

14.0

 

מרץ

 

 

9

ו

8.0

 

אפריל

 

 

10

ש

41.0

 

מאי

 

 

11

א

 

 

ס"ה

436

24

12

ב

 

 

נתוני החודש משנים קודמות

13

ג

 

 

שנה

מ"מ

ימי גשם

14

ד

14.0

 

1968/9

366

21

15

ה

16.0

 

1954/5

3

3

16

ו

 

 

ממוצע

166

10

 

שנים גשומות

17

ש

 

 

מצטבר עד ינואר כולל

עד ינואר כולל

18

א

 

 

תשס"ג

416

25

 

שנה

מ"מ

19

ב

 

 

תשס"ד

496

30

 

68/69

724

20

ג

 

 

תשס"ה

336

20

 

86/87

532

21

ד

 

 

תשס"ו

402

28

 

91/92

663

22

ה

 

 

תשס"ז

320

21

23

ו

 

 

תשס"ח

285

18

24

ש

 

 

תשס"ט

259

23

25

א

 

 

תש"ע

438

33

26

ב

 

 

תשע"א

223

14

27

ג

 

 

תשע"א

324

37

28

ד

 

 

ממוצע

350

25

29

ה

 

 

ממוצע ינואר

30

ו

 

 

תשס"א-תש"ע

145

9

31

ש

 

 

 

 

סה"כ מ"מ

 

198.0

 

 

ימי גשם

11

 

 

 ינואר - חורף תשע"ה  2014-16

יום

מ"מ מדידת דדי

מ"מ מדידת יואב

מ"מ מדידת יוסי

הערות

מצטבר 2014-15 תשע"ה


 

ימי

גשם

11

11

0

 דצמבר

 

 

 

 

  

דצמבר - חורף תשע"ה  2014-15

יום

 

מ"מ מדידת דדי

מ"מ מדידת יואב

 

 

הערות

מצטבר 2014-15 תשע"ה

1

ב

 

 

 

חודש

מ"מ-דדי

מ"מ-יואב

ימי גשם

2

ג

 

 

 

ספטמבר

 

 

 

3

ד

 

 

 

אוקטובר

51 

51

 

4

ה

 

 

 

נובמבר

129.5 

129.5

 

5

ו

 

 

 

דצמבר

56

57.5 

 

6

ש

 

 

 

ינואר

 

 

 

7

א

 

 

 

פברואר

 

 

 

8

ב

 

 

 

מרץ

 

 

 

9

ג

 6

7.5 

 

אפריל

 

 

 

10

ד

 

 

 

מאי

 

 

 

11

ה

 

 

 

ס"ה

236.5

237.5

 

12

ו

 

 

 

נתוני החודש משנים קודמות

 

13

ש

 12

20 

 

שנה

 

מ"מ

ימי גשם

14

א

 

 

 

1991/2

 

330

19

15

ב

 

 

 

1993/4

 

12

1

16

ג

 

 

 

מתחילת השנה עד סוף דצמבר בשנים קודמות

17

ד

 

 

 

תשס"ה 

 

164

 

18

ה

 

 

 

תשס"ו

 

248

 

19

ו

 

 

 

תשס"ז

 

187.5

 

20

ש

 

 

 

תשס"ח

 

170

 

21

א

 

 

 

תשס"ט

 

224

 

22

ב

38

 30

30 מ"מ במכה של פחות משעה אחת

תשס"ע

 

309

 

23

ג

 

 

 

תשע"א

 

148

 

24

ד

 

 

 

תשע"ב 

 

141

 

25

ה

 

 

 

תשע"ג

 

148

 

26

ו

 

 

 

תשע"ד

 

214

 

27

ש

 

 

 

ממוצע בעשור האחרון

195.35

 

28

א

 

 

 

 

 

 

 

29

ב

 

 

 

 

 

 

 

30

ג

 

 

 

ממוצע דצמבר

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע בעשור הלפני אחרון

 

 

140

סה"כ

מ"מ

56

57.5

 דצמבר

ממוצע דצמבר מצטבר מ-1932

127

ימי

גשם

4

5

 דצמבר

 

 

 

 נובמבר

2014