תאריכים - העשור החמישי

העשור החמישי של רמת יוחנן 1971- 1980

__________________________________________

הקיבוץ בגיל 40+, חבריו המייסדים בני 70 ובני הדור השני אינם עוד "ילדים". הצמיחה אינה עוד בסערה אלא במהלכים מדודים ושקולים:
הרחבת המפעל ויציאתו לשווקי חו"ל, לצד התמקצעות גבוהה יותר בענפי החקלאות שגם הם הולכים ונהיים מתועשים במידה רבה –
עגבניות לעיבוד תעשייתי נזרעות ונקטפות על פי לוח זמנים מותאם לתעשייה, פטמים משוכנים על פי לוח זמנים שמתואם לאספקתם למשחטה,
מוקם מרכז מזון לרפת בו מכינים בצורה ממוכנת את הבליל המוגש למאות ראשי הבקר כמה פעמים ביום, ומערכות כלי העיבוד,הטרקטורים
והמכונות הגדולות  פועלות במתואם עם המשקים השכנים כמערכת משולבת (שתביא בעתיד לאיחוד לענף משותף).
בשנת 1975 נפתחת מדגריה חדשה בקיבולת של כ-6 מיליון אפרוחים לשנה.
בשנים בשנים אלו מוקם השיכון "הדרומי", כ- 50 דירות בבתי קומותיים, שמאכלסים את משפחות צעירי הקיבוץ בגילאי 30+. כעבור מספר שנים בונים בתים צמודי קרקע בני 3 דירות, ולקראת סוף העשור מתחילים בבניית בתים "דו-משפחתיים צמודי קרקע עם גג רעפים" – כפי שיוגדרו בעתיד הדרישות לבתים שאינם כאלו לקראת פעילות "צמצום הפערים" של שנות האלפיים.
גם בתי ילדים חדשים נבנים בהתאמה לגידול מספר הילדים, ונוסף גם "פינוק" – חימום מי בריכת השחיה .

אלו הן גם שנים של "זמירות חדשות" בתחום החברתי:
מוקמת וועדה לנושא הלינה המשפחתית, עוברים להגשה עצמית בחדר האוכל
(קודם כל ארוחת הבוקר, ללא היחס האישי של אהרונצ'יק, שנתן שירות אישי שנים רבות), ומתקדמים לביה"ס כרמל זבולון המשותף לששה קבוצים.
בשנים אלו מתפתחות המכירות של "פלרם" בחו"ל, ומתחילה הפעילות שנמשכת אחרי כן לאורך השנים – הקמת מפעלים בחו"ל כדי להתקרב לשווקים ולהרחיב את  יכולת הייצור עוד ועוד . מוקם ומופעל משרד מכירות אירופי (ע"י חבר הקיבוץ-שליח המפעל), פעילות שגם היא תתרחב
ותועמק בשנים הבאות עד לשהייה של מספר משפחות בחו"ל דרך קבע.


=====================================================================


העשור הראשון – שנות העלייה לקרקע וההיאחזות בה. "שנות הטרנספר" וקליטת מייסדי בית אלפא 

העשור השני – שנות מלחמת העולם השנייה והשחרור.

העשור השלישי – עשור ראשון  במדינת ישראל – משימות לאומיות והתבססות מישקית.

העשור הרביעי – מוקם פלר"ם. מלחמת ששת הימים.

העשור החמישי – מלחמת יום כיפור. פלר"ם מתחיל להרוויח בשעה טובה. עוברים ללינה משפחתית.

העשור השישי – מלחמת לבנון, המשבר הגדול של התנועה הקיבוצית. האינתיפאדה הראשונה. 

העשור השביעי – שנים של ביסוס כלכלי, הסכם אוסלו, רצח רבין, קריסת תהליך השלום ופריצת האינתיפאדה השנייה.   

העשור השמיני - המשך התבססות כלכלית וחברתית על רקע דיון ומחלוקת על אופי הקיבוץ בעתיד במנעד שבין שיתוף להפרטה.
הושלמה ההרחבה של האגף החדש בחדר האוכל - 1973


האגף החדש בחדר האוכל בפעולה - 1973


     העשור הראשון
     העשור השני
     העשור השלישי
     העשור הרביעי
     העשור החמישי
     העשור השישי
     העשור השביעי
     העשור השמיני
העתקת קישור