מגזין הוידאו החודשי
הופק על ידי אולפן הוידאו: רואי ענבר, אביבה פינלס ודוד דוידוביץ' 

 

 
העתקת קישור